ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ ( กศน.เขตประเวศ)
Prawet District Center of The Non-formal and  Informal 
Education

สังกัดสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(สำนักงาน กศน.)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 9/9 ชั้น3อาคารสมาคมประเวศสงเคราะห์ 
(ศาลเจ้าประเวศ ปึ่งเถ้ากง) 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 023288270 โทรสาร 023288271
website : http://www.korsornorprawet.com
email : prawet@bkk1.nfe.go.th